برچسب: رفع سردی طب

سبزی خوردن 0

غذاهای مفید برای افراد دچار غلبه سردی و خشکی

افرادی که دچار غلبه سردی و خشکی می‌شوند، در صورت مصرف برنج باید از شوید، زیره سیاه و زعفران استفاده کنند. این کار برای آنان ضروری است و هیچ‌وقت نباید فراموش شود. به‌طور کلی...

Web Statistics