برچسب: لیپوماتیک و توضیحات پیرامون آن

آیا پوست پس از انجام لیپوماتیک شل و آویزان نخواهد شد؟ 0

آیا پوست پس از انجام لیپوماتیک شل و آویزان نخواهد شد؟

خیر – امواج اینفراسونیک، سلول های افزاینده قوام پوست را تحریک نموده، منجر به افزایش قوام پوست و جمع شدن سریع پوست ناحیه مورد نظر خواهد شد.

Web Statistics