برچسب: لیپوماتیک را می توان همزمان با عمل تزریق چربی انجام داد.

آیا می توان این عمل را با عمل تزریق چربی بطور همزمان انجام داد؟ ۰

آیا می توان این عمل را با عمل تزریق چربی بطور همزمان انجام داد؟

بله – از آنجاییکه چربی ها در این روش بدون آسیب خارج می شوند، می توان آنها را در محل های دلخواه از جمله گونه، لب ها، و خطوط خنده تزریق کرد. عمر این...

Web Statistics